Regulamin serwisu - Regalia

Regulamin serwisu

Regulamin pobierania i korzystania z plików ze strony www.regalia.eu

 1. Właścicielem wszystkich materiałów znajdujących się na stronie www.regalia.eu jest REGALIA – należy przez to rozumieć REGALIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Kolejowa 5, 11-320 Jeziorany, KRS 0000960346, NIP 7393965375.
 2. Wszelkie zdjęcia i pliki zawarte na stronie www.regalia.eu przeznaczone są do użytku dla architektów, projektantów wnętrz, zwanych dalej „Kontrahentem”. Pliki dostępne są po zalogowaniu na wyżej wymienioną stronę internetową.
 3. REGALIA wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, znaków towarowych i aranżacji fotograficznych dostępnych na stronie internetowej www.regalia.eu, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia wsparcia marketingowego sprzedaży produktów będących w ofercie handlowej REGALIA.
 4. Pliki i zdjęcia pobrane ze strony, mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie pod warunkiem zamieszczenia informacji, iż prawa autorskie przysługują REGALIA.
 5. Udostępnione zdjęcia i aranżacje fotograficzne mogą być wykorzystane przez Kontrahenta na jego stronie internetowej o ile mają charakter informacyjny i promują wyroby REGALIA.
 6. Wszelkie materiały pobrane ze strony www.regalia.eu mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, pod warunkiem podania informacji o źródle ich pochodzenia.
 7. Udzielenie zgody na wykorzystanie zdjęć, plików i aranżacji fotograficznych nie oznacza przeniesienia na pobierającego przysługujących REGALIA autorskich praw majątkowych, ani praw ochronnych.
 8. W przypadku wykorzystania materiałów wskazanych w regulaminie w sposób niezgodny z pierwotnymi zapisami regulaminu, REGALIA ma prawo wezwać do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia zdjęć, znaków towarowych czy aranżacji fotograficznych ze strony www, materiałów reklamowych, dokumentów handlowych czy też innych miejsc, w których się one znajdą.
 9. REGALIA poza zaniechaniem naruszeń oraz usunięciem ich skutków może domagać się także wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 11. W przypadku naruszeń niniejszego regulaminu i braku możliwości polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby REGALIA.
 12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez REGALIA dla potrzeb niezbędnych do rejestracji w Serwisie strony regalia.eu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). REGALIA informuje, że jest wyłącznym administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zamknij

Pobierz nowy katalog


Nie kupuj drewna w worku. Wejrzyj w naszą filozofię i nowy katalog.

Kliknij tu, by pobrać katalog

This will close in 0 seconds