Privatlivspolitik - Regalia

Privatlivspolitik

I.

Indledende oplysninger

  1. Denne fortrolighedspolitik fastsætter principperne for behandling og beskyttelse af personoplysninger indsamlet af Regalia sp. z o.o. med hjemsted i Jeziorany, ul. Kolejowa 5, 11-320 Jeziorany, NIP 7393965375, REGON 521482725, tlf: regalia@regalia.eu (i det følgende benævnt “Administrator” eller “Regalia Polska Manufaktura”) fra personer, der bruger eller besøger (i det følgende benævnt “Brugere”) webstedet, der vedligeholdes på https://kuchniezestaregodrewna.pl/ (i det følgende benævnt “Websted”) af Regalia sp. z o.o..
  2. Regalia sp. z o.o. gør alt for at sikre, at privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger for de brugere, der bruger hjemmesiden, respekteres, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til dette formål.
  3. Administratoren behandler brugernes personoplysninger i overensstemmelse med principperne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 106/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (i det følgende benævnt “RODO”) og loven af 10. maj 2018 om beskyttelse af personoplysninger (dvs. lovtidende 2019, punkt 1781, med ændringer).
  4. Retsgrundlaget for den dataansvarliges behandling af brugerdata er:

4.1. Artikel 6(1)(a) RODO – dvs. den registrerede har givet sit samtykke til behandling af hans/hendes personoplysninger til et eller flere specifikke formål;

4.2. Artikel 6(1)(c) RODO – behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, der påhviler den dataansvarlige.

  1. Regalia sp. z o.o. vil behandle brugernes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde formålet med databehandlingen, eller i en længere periode, hvis en sådan forpligtelse følger af almindeligt gældende lovgivning.

II.

Behandling af personoplysninger og cookies

  1. Hjemmesidens brugeres personoplysninger overføres ikke til tredjelande og underkastes ikke profilering.
  2. Hjemmesidens brugeres personoplysninger vil ikke blive behandlet automatisk, med undtagelse af data, der er indeholdt i cookies.
  3. regalia sp. z o.o. bruger cookies på hjemmesiden i overensstemmelse med lovens bestemmelser, herunder især bestemmelsen i artikel 173 i loven af 16. juli 2004. Lov om telekommunikation (dvs. Journal of Laws of 2021, punkt 576 som ændret).
  4. Cookies er små tekstfiler, der sendes af webstedet og gemmes på brugerens computer, og som indeholder oplysninger relateret til brugerens brug af webstedet.
  5. Cookies, der bruges af webstedet, kan være midlertidige eller permanente.
  6. Midlertidige cookies slettes, når browseren lukkes, mens permanente cookies gemmes efter brugerens brug af webstedet og bruges til at gemme oplysninger.
  7. Webstedet bruger cookies til følgende formål:

12.1. at tilpasse indholdet af webstederne på webstedet til brugerens præferencer og optimere brugen af webstederne – især gør disse filer det muligt for webstedet at genkende brugerens enhed og vise webstedet korrekt, tilpasset brugerens individuelle behov;

12.2. at oprette statistikker, der hjælper med at forstå, hvordan brugerne anvender websiderne, hvilket gør det muligt at forbedre deres struktur og indhold.

  1. Brugeren giver samtykke til, at Regalia sp. z o.o. gemmer eller får adgang til cookies ved hjælp af de browserindstillinger, der er installeret på brugerens enhed. Hvis brugeren ikke ændrer indstillingerne i sin browser, er dette ensbetydende med samtykke til brugen af cookies.
  2. Under alle omstændigheder kan brugeren blokere for installation af cookies eller slette permanente cookies ved hjælp af de relevante indstillinger i internetbrowseren. I tilfælde af problemer anbefaler Regalia sp. z o.o. at konsultere browserens hjælpeinstruktioner eller at kontakte producenten eller leverandøren af den browser, som brugeren anvender.
  3. Blokering af brugen af cookies kan begrænse hjemmesidens funktioner.
  4. Ud over cookies kan Regalia sp. z o.o. også behandle data, der sædvanligvis indsamles af internetsystemadministratorer inden for rammerne af såkaldte logfiler eller logfiler.
  5. Oplysningerne i logfilerne kan omfatte, men er ikke begrænset til, IP-adresse, type af platform og browser, internetudbyder og adressen på det websted, hvorfra brugeren fik adgang til webstedet.
  6. Visse undersider på webstedet og andre kommunikationsmidler med brugeren kan indeholde såkaldte “web beacons” (dvs. elektroniske billeder), som gør det muligt for brugeren at modtage oplysninger som f.eks. IP-adressen på den computer, som siden, hvor web beacon’en blev lagt, blev indlæst på, URL-nummeret på siden, tidspunktet for indlæsningen af siden, hvor web beacon’en blev indlæst på siden, tidspunktet for indlæsning af siden, browsertype samt oplysninger indeholdt i cookies med henblik på at evaluere effektiviteten af Regalia sp. z o.o.’s reklamer. Disse data vil blive arkiveret og brugt til statistisk analyse og evaluering af den globale trafik af webstedets brugere. Disse data vil ikke blive kombineret med de personlige data, som brugerne har oplyst.
  7. Webstedet bruger Google Ads Remarketing-funktionen fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), som gør det muligt at henvende sig til den bruger, der besøgte webstedet og var interesseret i et tilbud med målrettet reklame på webstederne i Googles partnernetværk. Når du besøger webstedet, oprettes der derfor en cookie, der gør det muligt at genkende brugeren, når han besøger webstederne for Regalia sp. z o.o.’s reklamepartnere.
  8. 20.Som en del af Google Ads Remarketing-funktionen kan brugernes adfærd blive analyseret med henblik på målrettede produktanbefalinger og interessebaseret annoncering. De data, der gemmes i cookien, kombineres ikke med andre af brugerens personlige data med henblik på at oprette hans/hendes profil. Ved at bruge webstedet informeres brugeren om, at han/hun skal give samtykke til behandling af data vedrørende ham/hende af Google Ads Remarketing på den måde og til de formål, der er angivet.
  9. Brugeren har ret til at blokere brugen af cookies fra Google Inc. Blokering af brugen af de angivne politikker kræver brug af webstedet www.google.com/privacy/ads og klik på knappen “opt-out”.
  10. Brugeren kan også deaktivere brugen af cookies fra tredjeparter ved at bruge Network Advertising Initiative-webstedet www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

III.

Omfang af behandling af personoplysninger

  1. Regalia sp. z o.o. behandler følgende personoplysninger om brugere, der er indhentet via hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til processen med registrering og oprettelse af konto af brugeren:

23.1. efternavn og fornavn,

23.2. e-mailadresse,

23.3. telefonnummer.

  1. Brugerens afgivelse af data er frivillig, men nødvendig for registrering og kontooprettelse på hjemmesiden.
  2. Brugerens personoplysninger behandles af Regalia sp. z o.o. på grundlag af brugerens frivillige samtykke og i tilfælde, hvor Regalia sp. z o.o. har ret til at behandle sådanne data på grundlag af almindeligt gældende lovgivning.
  3. I tilfælde, hvor behandlingen af brugerens personlige data finder sted på grundlag af brugerens samtykke, har brugeren til enhver tid ret til at trække det tilbage. Brugerens tilbagetrækning af sit samtykke påvirker ikke lovligheden af Regalia sp. z o.o.’s behandling af personoplysninger i perioden forud for tilbagetrækningen af samtykket.
  4. Hvis brugeren giver yderligere samtykke, vil Regalia sp. z o.o. kunne behandle hans/hendes personoplysninger også til markedsføringsformål, herunder især at sende brugeren kommercielle oplysninger elektronisk om de varer, der tilbydes af Regalia sp. z o.o.
  5. Samtykke til behandling af brugerens personlige data til markedsføringsformål kan til enhver tid trækkes tilbage af brugeren. Erklæringen om tilbagetrækning af samtykke skal sendes til e-mailadressen regalia@regalia.eu.

IV.

Videregivelse af personlige data

29.1. Hjemmesidens brugeres personlige data kan videregives til:

29.1. til offentlige myndigheder og regeringskontorer eller andre enheder, der er autoriseret i henhold til lovbestemmelserne, eller som udfører opgaver i offentlighedens interesse eller i forbindelse med udøvelse af offentlig myndighed – på det grundlag og i det omfang, der er fastsat i generelt gældende lovgivning,

29.2. og enheder, der er bundet til Regalia sp. z o.o. af aftaler om overdragelse af behandling af personoplysninger til blandt andet marketing-, konsulent-, IT-virksomheder, softwareleverandører, enheder, der leverer hostingtjenester, advokatfirmaer.

V.

Beskyttelse af personlige data

  1. Regalia sp. z o.o. gør alt, hvad der er muligt, for at sikre brugernes behandlede personoplysninger og beskytte dem mod uautoriseret adgang fra tredjeparter. Regalia sp. z o.o. bruger alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til servere, forbindelser og hjemmesiden for at beskytte personlige data.
  2. De foranstaltninger, der træffes af Regalia sp. z o.o. til beskyttelse af personoplysninger, er dog muligvis ikke tilstrækkelige, hvis brugeren ikke overholder sikkerhedsreglerne, som især henviser til, at sådanne data ikke må videregives til tredjeparter. Regalia sp. z o.o. påpeger, at webstedet aldrig vil bede brugerne om personlige data.

VI.

Brugerens rettigheder i forbindelse med behandlingen af hans/hendes personlige data

  1. Brugeren har ret til:

32.1. at få adgang til de data, der vedrører mig, og at modtage en kopi heraf;

32.2. berigtigelse (ændring) af data;

32.3. sletning af data (i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i artikel 17 i RODO);

32.4. begrænsning af databehandling;

32.5. at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne;

32.6. indgive en klage til den tilsynsmyndighed, der henvises til i artikel 4(21) i RODO, dvs. formanden for kontoret for beskyttelse af personoplysninger;

32.7. til enhver tid at trække sit samtykke tilbage, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er udført på grundlag af samtykket, før det blev trukket tilbage,

32.8. andre rettigheder, hvis de følger af de relevante bestemmelser i alment gældende lovgivning.

  1. I spørgsmål vedrørende indsigelser mod yderligere behandling af personoplysninger opfordres brugerne til at kontakte os på: regalia@regalia.eu.
  2. Brugeren har permanent adgang til de data, der behandles af administratoren inden for hans / hendes konto på hjemmesiden.

VII.

Andre hjemmesider

  1. Links til andre websteder kan med jævne mellemrum forekomme på webstedet. Sådanne websteder fungerer uafhængigt af webstedet og overvåges ikke af Regalia sp. z o.o. på nogen måde. Andre hjemmesider kan have deres egne privatlivspolitikker, regler og bestemmelser eller andre dokumenter vedrørende deres drift, som brugeren bør gøre sig bekendt med.
  2. Regalia sp. z o.o. er ikke ansvarlig for databehandling foretaget af administratorer af andre hjemmesider.

VIII.

Spørgsmål og indsigelser

  1. Spørgsmål og indsigelser vedrørende denne fortrolighedspolitik skal rettes til administratorens e-mailadresse: regalia@regalia.eu eller til administratorens registrerede kontoradresse: beliggende i Jeziorany, ul. Kolejowa 5, 11-320 Jeziorany.

IX.

Afsluttende bestemmelser

  1. Denne fortrolighedspolitik kan ændres, især for at tilpasse dens bestemmelser til de gældende lovbestemmelser på det pågældende tidspunkt.
  2. Kunder vil blive informeret om eventuelle ændringer i denne fortrolighedspolitik via webstedet.
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zamknij

Pobierz nowy katalog


Nie kupuj drewna w worku. Wejrzyj w naszą filozofię i nowy katalog.

Kliknij tu, by pobrać katalog

This will close in 0 seconds