• Projekty unijne

Projekty unijne

Firma REGALIA Polska Manufaktura Wojciech Sobierański realizuje projekt pt. :„Rozwój działalności eksportowej REGALIA Polska Manufaktura Wojciech Sobierański na wybranych rynkach zagranicznych.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

1. Przedmiotem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy na rynkach niemieckim i holenderskim oraz udział firmy Regalia w targach imm cologne The international interiors show w dniach 14 – 20.01.2019 r..

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji projektu:

a)  pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Niemiec i Holandii;

b)  zwiększy przychody poprzez wzrost eksportu;

c) rozwinie działalność, dzięki doświadczeniu nabytemu poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;

d)  uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje, w rozbudowę lokalizacji, zwiększenie zatrudnienia oraz wzrost wydatków na promocję firmy;

e)  nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

 

Okres realizacji projektu: 30.04.2018 – 30.09.2019.

Wartość projektu: 528 900,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 365 500,00 zł.

 

Firma REGALIA Polska Manufaktura Wojciech Sobierański realizuje projekt pt. :„Kontynuacja ekspansji na rynki zagraniczne REGALIA Polska Manufaktura Wojciech Sobierański ukierunkowana na sprzedaż dóbr luksusowych na rynki skandynawskie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

2. Przedmiotem projektu jest kontynuacja ekspansji na rynki zagraniczne Regalia Polska Manufaktura Wojciech Sobierański ukierunkowana na sprzedaż dóbr luksusowych na rynki skandynawskie.

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji projektu:

a) pozyska nowe zagraniczny w Szwecji,

b) zwiększy przychody poprzez wzrost eksportu,

c) rozwinie działalność, dzięki doświadczeniu nabytemu przez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym,

d) uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje w postaci kolejnych urządzeń i maszyn niezbędnych do powiększenia możliwości wytwórczych,

e) nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

 

Okres realizacji projektu: 04.11.2019 – 30.04.2020.

Wartość projektu: 246 000 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 163 000 zł